Thursday, January 13, 2011

kadang2 kita lupa,,APAKAH ITU TAQWA??

Kalimah 'Taqwa' asal maknanya adalah mengambil tindakan penjagaan dan memelihara dari sesuatu yang mengganggu dan memudaratkan.


Menurut Syara', [B]'Taqwa' bererti[/B] :  "Menjaga dan memelihara diri dari siksa dan murka Allah Ta'ala dengan  jalan melaksanakan perintah-perintahNya, taat kepadaNya dan menjauhi  larangan-laranganNya serta menjauhi perbuatan maksiat".\[2]


Rasulullah s.a.w. pernah menjelaskan hakikat taqwa dengan sabda baginda yang bermaksud :


"Mentaati Allah dan tidak  mengingkari perintah-Nya, sentiasa mengingati Allah dan tidak melupainya,  bersyukur kepada-Nya dan tidak mengkufuri nikmat-Nya". ( Riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas rha. )


Saidina Umar r.a. pernah bertanya kepada seorang sahabat yang lain  bernama Ubai bin Ka'ab r.a. makna taqwa. Lalu Ubai bertanya kepada Umar :  "Adakah engkau pernah melalui satu jalan yang berduri? Jawab Umar:  "Ya". Tanya Ubai lagi: "Apakah yang kamu lakukan untuk melalui jalan  tersebut?".


Jawab Umar : "Aku melangkah dengan waspada dan berhati-hati". Balas Ubai : "Itulah yang dikatakan taqwa".


Menurut Ibnu Abbas r.a. :  "Al-Muttaqin (yakni orang-orang bertaqwa) ialah orang-orang beriman yang  memelihara diri mereka dari mensyirikkan Allah dan beramal  menta'atiNya".


Menurut Hasan al-Basri :  "Orang-orang bertaqwa ialah orang-orang yang memelihara diri dari  melakukan perkara yang diharamkan Allah dan mengerjakan apa yang  difardhukan Allah ke atas mereka".


Berkata Abu Yazid al-Bustami  : "Orang bertaqwa ialah seorang yang apabila bercakap, ia bercakap  kerana Allah dan apabila ia beramal, ia beramal kerana Allah".

No comments:

Post a Comment